II. évfolyam - 1. szám (II/1.)

CANTOR REGIS HUNGARIAE 2012 - újra várjuk a jelentkezőket!

CANTOR REGIS HUNGARIAE
nemzetközi egyházzenei és régizenei kurzus
Magyar Kóruskastély – Pomáz, 2012. június 30. – július 6.

Az ötnapos szakmai program keretében az érdeklődők megismerkedhetnek a középkori esztergomi rítus zsolozsma-anyagával, valamint a 15-16. századi reneszánsz polifónia énekes és hangszeres repertoárjával, előadói gyakorlatával.

Nemzetközileg elismert magyar szakemberek irányításával vehetnek részt egyéni- és kiscsoportos foglalkozásokon, előadásokon. Bekapcsolódhatnak a kóruséneklésbe, és részesei lehetnek a gyakorlatban is bemutatásra kerülő liturgikus alkalmaknak, hangversenyeknek.

Várjuk a régizene iránt érdeklődő, egyházzenei gyakorlatba bekapcsolódni vágyó résztvevők jelentkezését. A kurzuson a gyakorló zenészek, egyházzenészek és pedagógusok egyaránt megtalálják az új ismeret- és tapasztalatszerzés lehetőségét, ezért különösen hasznosnak gondoljuk mindenki számára, aki szeretné tudását szélesíteni, vagy eddigi ismereteit a gyakorlatban kipróbálni, elmélyíteni.

A hangképzés, gregorián repertoár, liturgikus gyakorlat, reneszánsz polifónia és előadói gyakorlat, valamint a liturgikus orgonajáték négy modulban kerül elő a kurzus foglalkozásain.

A kurzus előadásainak szakmai anyagáról és a kottákról a szervezők gondoskodnak.

Négyfős, vagy nagyobb létszámú énekegyüttesek jelentkezése esetén kedvezményeket, valamint fellépési lehetőséget biztosítunk.

Pedagógusok számára a meghirdetett kurzus 40 órás, nem akkreditált továbbképzésként elszámolható.

Találkozzunk 2012. július első hetében, a festői környezetben fekvő pomázi Magyar Kóruskastélyban!

FOGLALKOZÁSOK (a heti program táblázata szerinti beosztásban):
Magánének, hangképzésAndrejszki Judit
Gregorián, liturgikus gyakorlatMizsei Zoltán
Reneszánsz polifónia, előadói gyakorlatKalmanovits Zoltán
Orgona és continuo – Kecskés Mónika
Szakmai előadások
Énekelt zsolozsmák
Hangversenyek

A KURZUS RÉSZVÉTELI DÍJA:

  • 2012. július 1-től július 5-ig csak napközbeni részvétellel (ebéddel) 30.000,- Ft/fő
  • 2012. június 30-tól július 6-ig szállással, háromszori étkezéssel kérje további tájékoztatásunkat

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2012. április 30.
Az előleg 10.000,- Ft befizetésének határideje: 2012. május 15.
Alsó korhatár: 18 év
Felső korhatár: nincs

JELENTKEZÉSI LAP
A részletes információkat küldjük, amint a kitöltött jelentkezési lapját megkaptuk.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:
Magyar Kóruskastély (Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft.)
2013 Pomáz, Templom tér 3.
Tel.: 26/525-613
Fax: 26/525-611
e-mail: music@choralcastle.hu

A Choralis Constantinus 500 sorozatról a sajtóban

A közelmúltban két interjú látott napvilágot Kalmanovits Zoltánnal, a Choralis Constantinus 500 sorozat művészeti vezetőjével, miután múlt novemberben lezárult az esemény-sorozat. 2011. decemberében a Magyar Kurir, 2012. januárjában pedig a Magyar Demokrata folyóirat munkatársainak számolt be az elmúlt három évről. Utóbbiban csak egy töredéke jelent meg a teljes interjúnak, ezért az alábbiakban mindkét írás teljes terjedelmében olvasható.

Interjú - Magyar Kurir

Interjú - Magyar Demokrata


In English

CANTOR REGIS HUNGARIAE 2012 - we wait again the participants!

CANTOR REGIS HUNGARIAE
international course in church music and early music
Hungarian Choral Castle – Pomáz, 30 June – 6 July 2012

During the five-day programme the participants will become acquainted with the chants of the mediaeval Esztergom Rite, as well as the repertoire and performance practices of 15th–16th century Renaissance polyphonic music.

Participants will receive tuition individually or in small groups, attend lectures, join in choral singing and take part in actual liturgical events and concerts held during the course.

The course is open to early music fans and persons wishing to join in liturgical practices, and offers the opportunity to practising musicians, church musicians and teachers to acquire new knowledge and experience; indeed, we believe it to be particularly useful for anyone seeking to develop their knowledge or to test and deepen their knowledge.

Vocal training, the Gregorian repertoire liturgical practice, Renaissance polyphony, performance practice and liturgical organ playing are brought together in four modules during the course.

The course material and the music will be provided by the organisers.

Concessions and performance opportunities are available for groups of four or more.

See you in the first week of July in the picturesque setting of the Hungarian Choral Castle at Pomáz.

WORKSHOPS (according the weekly schedule):
Solo singing, vocal training – Judit Andrejszki
Gregorian chant, liturgical practice – Zoltán Mizsei
Renaissance polyphonic music, performance practices – Zoltán Kalmanovits
Organ & continuo – Mónika Kecskés
Lectures
Chanted prayers
Concerts

COURSE + ACCOMMODATION: 290€
The participation fee includes:
- the fee of the course
- full board accommodation in double bedrooms (from dinner on June 30th till breakfast on July 6th, single rooms are available for extra price)

REGISTER UNTIL 30.04.2012

The advance payment of 100€ has to be transferred in such a way that the sum arrives to our account within May 15th, 2012.
Lower age limit: 18 years
NO upper age limit.

REGISTRATION FORM
Detailed information will be sent to you as soon as we have received your completed registration form.

MORE INFO:
Hungarian Choral Castle (Pomázi Zenekastély Nonprofit Ltd.)
Templom tér 3., H-2013 Pomáz, Hungary
Phone: +36-26/525-610
Fax: +36-26/525-611
E-mail: music@choralcastle.hu